Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven – nu ersätter kommunen kvinnan

En kommun i Västsverige har valt att betala ersättning till en kvinna vars provanställning avslutades när hon var gravid. DO har bedömt att kvinnan utsatts för diskriminering som har samband med kön.

Det var i början av 2023 som kvinnan påbörjade en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev hon sig på grund av graviditets-relaterade besvär och var därefter inte på arbetet. I början av maj fick kvinnan besked om att provanställningen avslutades med anledning av hennes frånvaro.

DO:s bedömning var att kvinnan har missgynnats då hennes provanställning avbröts av skäl som har samband med graviditetsrelaterad frånvaro. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2023