Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier och bristfällig utredning

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att en kommun i Skåne ska betala diskrimineringsersättning till en elev som utsatts för sexuella trakasserier. Och för att kommunen inte har utrett och vidtagit åtgärder i enlighet med lagens krav. Hade en utredning påbörjats i tid hade en del av de övergrepp eleven utsattes för kunnat undvikas.

Händelserna rör ett barn som vid den aktuella tiden gick på mellanstadiet. En anställd på skolan har dömts i tingsrätt för flera fall av sexualbrott mot eleven. Sexualbrotten som den anställde har dömts för, utgör även sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Därför är även kommunen som utbildningsanordnare ansvarig för händelserna.

Av DO:s utredning framgår att skolan tidigare uppmärksammats på att den anställde haft ett opassande förhållningssätt mot barn. Av brottmålsdomen framgår att personal på skolan har observerat en situation med den anställde och eleven, som var sådan att en utredning om sexuella trakasserier borde ha inletts. I och med att detta inte gjordes har de sexuella trakasserierna kunnat fortsätta och eskalera.

Enligt DO visar den här händelsen hur viktigt det är att utbildningsanordnare agerar direkt och i enlighet med lagens krav. Det är också viktigt att aktivt tillse att alla anställda ska ha kunskap om hur de ska agera när de uppmärksammar något som kan utgöra sexuella trakasserier.

– Så fort det finns kännedom om eventuella missförhållanden ska en utredning inledas. Hade kommunen inlett en utredning och agerat i enlighet med lag och egna riktlinjer, hade flera av de allvarliga övergrepp eleven utsattes för troligen kunnat undvikas, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO begär nu att kommunen ska betala 450 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Kommunen har till den 13 november att ta ställning till DO:s krav. Därefter kommer DO att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023