Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolan på agendan när DO mötte funktionsrättsorganisationer

I veckan träffade DO representanter för 15 olika funktionsrättsorganisationer. Mötet var en del av vår kontinuerliga dialog med organisationer i det civila samhället. Fokus denna gång var diskriminering i skolan.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står tillsammans med ett tjugotal representanter för funktionsrättsorganisationer i mötessalen.

 

- Varje elev har rätt att inte bli diskriminerad. Skolan och övriga utbildningsväsendet är ett av de områden där DO får in mest anmälningar om diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Anmälningarna till DO som rör elever med funktionsnedsättningar handlar bland annat om att inte få det stöd i skolan man har rätt till och att utsättas för trakasserier.

- Under mötet fick vi ta del av erfarenheter och kunskap från organisationerna. Tillsammans med anmälningarna till oss ger det en bild av den diskriminering som drabbar elever med funktionsnedsättning. Och det leder oss vidare i vårt arbete.

- Att dela kunskap med varandra är avgörande för arbetet mot diskriminering. Vi vill också att allt fler ska känna till lagens skydd mot diskriminering och att man kan anmäla diskriminering till DO, avslutar Lars Arrhenius.

DO bjuder regelbundet in till dialogmöten med organisationer i det civila samhället. De anordnas bland annat utifrån var och en av de sju diskrimineringsgrunder som skyddas i lagen. Ämnena för dialogerna skiftar.

Vi riktar ett stort tack till alla deltagare och medverkande – från både funktionsrättsorganisationer och antidiskrimineringsbyråer.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står tillsammans med en av dialogdeltagarna, RBU:s förbundsordförande Johan Klinthammar. I bakgrunden syns affischer med rubriken "Ingen får diskriminera dig i skolan". 

Goda och viktiga samtal även i pauserna. Här byter exempelvis DO Lars Arrhenius (till höger) några ord med Johan Klinthammar, förbundsordförande för Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023