Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stockholms stad ersätter man som nekades möte med socialsekreterare

Stockholms stad har valt att betala ersättning till en man med hiv som nekades ett fysiskt möte med sin socialsekreterare. DO har bedömt att nekandet har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Socialsekreteraren har i ett mejl skrivit att orsaken till nekandet var att det fanns risk för smittspridning. DO:s bedömning var att mannen missgynnades genom att inte få ett fysiskt möte, något som enligt socialtjänstens riktlinje alla som är i kontakt med socialtjänsten ska ha rätt till. DO bedömde också att det var en allvarlig kränkning med hänsyn till att personen redan befann sig i en utsatt position och vände sig till socialtjänsten för att få stöd.

Stockholms stad har tidigare medgett att mannen har diskriminerats. I och med att kommunen också har valt att betala ersättningen avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023