Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

FN:s specialrapportör uppmanar Sverige till ökad dialog med religiösa samfund

FN:s specialrapportör för religions- och trosfrihet, Nazila Ghanea, avslutade i förra veckan ett 10 dagars besök i Sverige. I en kommentar till besöket uppmanar hon Sverige till ökad dialog med religiösa samfund för att motverka intolerans. DO var en av de myndigheter som Ghanea träffade under sitt Sverigebesök.

FN-flagga-mot-bla-himmel

FN:s specialrapportör Nazila Ghanea var i Sverige för att undersöka situationen när det kommer till religions- och trosfrihet, hur skyddet ser ut och vilka hinder och utmaningar som finns i Sverige. Under vistelsen träffade hon representanter för regeringen och myndigheter, riksdagsledamöter, företrädare för rättsväsendet, forskare och inte minst trossamfund och organisationer i civila samhället. I en sammanfattande kommentar från besöket uppmanar Ghanea Sverige till ökad dialog, inte enbart i samband med kriser, utan som en kontinuerlig och öppen kanal för utbyte, lärande och förtroende.

I DO:s möte med Nazila Ghanea betonade DO vikten av dialog med och inflytande och delaktighet för civila samhället. Samtalet kretsade kring hur diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning ser ut i Sverige och att det är ett omfattande samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag.

– Vi lyfte bland annat de brister som finns i skyddet mot diskriminering och om hur människor som är synliga i sin religion, genom till exempel religiösa symboler eller religiös klädsel, i stor utsträckning får utstå olika former av kränkningar, inklusive diskriminering, säger Antonia Morén, internationell samordnare på DO.

En rapport från besöket kommer att presenteras för Rådet för Mänskliga Rättigheter i Geneve i mars 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Till toppen