Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Det var trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet när en busschaufför i Region Jönköpings län fällde kränkande kommentarer till en passagerare. Den bedömningen gör DO och begär nu att regionen betalar 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Det var i april 2022 som mannen skulle åka buss i Jönköpingstrakten. När mannen skulle uppvisa sitt färdbevis i mobilappen och detta inte fungerade uttryckte busschauffören flera kränkande kommentarer riktade mot mannen med koppling till etnisk tillhörighet.

DO:s bedömning är att busschaufförens agerande har varit fråga om trakasserier och begär därför att regionen ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

– DO har gjort bedömningen att detta utgör trakasserier, det vill säga ett uppträdande som har kränkt mannens värdighet och som har samband med etnisk tillhörighet, vilket är en form av diskriminering, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

Regionen har på sig fram till den 3 november att ta ställning till DO:s begäran. Om regionen motsätter sig den kommer en stämningsansökan att lämnas in till tingsrätten.

Fakta

Trakasserier är en form av diskriminering och innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023