Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Elnätsbolag ersätter konsult som inte fick förlängt uppdrag

Det elnätsbolag som inte ville förlänga en konsults uppdrag efter att det framkommit att hon var gravid har nu valt att betala ersättning till kvinnan.

I och med att bolaget har valt att betala ersättningen avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023