Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Provanställning avbröts när gravid kvinna var sjukskriven – Diskriminering enligt DO

Det var diskriminering när en kommun i Västsverige avslutade prov­anställ­ningen för en kvinna som var sjukskriven på grund av besvär kopplade till sin graviditet. Den bedömningen gör Diskriminerings­ombudsmannen, (DO) och begär att kommunen ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Det var i början av 2023 som kvinnan påbörjade en provanställning inom hemtjänsten. Ett par dagar senare sjukskrev sig kvinnan på grund av graviditets­relaterade besvär och var därefter inte på arbetet.

I början av maj fick kvinnan besked om att provanställningen avslutades med anledning av hennes frånvaro. Beskedet kom när det stod klart att hon inte skulle kunna återgå i tjänst innan provanställningen löpte ut.

Kommunen uppgav att skälet till att provanställningen avbröts var att de inte kunnat utvärdera kvinnans arbetsinsats och kompetens på grund av hennes sjukfrånvaro.

EU-rätten ger ett starkt skydd mot diskriminering av gravida i arbetslivet

Kvinnan har missgynnats genom att hennes provanställning avbröts av skäl som har samband med graviditetsrelaterad frånvaro. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön. Det gäller också graviditets­relaterad frånvaro.

– EU-rätten ger ett starkt skydd mot diskriminering av gravida i arbetslivet. Om skyddet endast skulle omfatta gravida vars arbetsförmåga inte påverkas av graviditeten skulle det inte vara ändamålsenligt. Frånvaro på grund av graviditetsrelaterade besvär kan därför inte bedömas på samma sätt som annan frånvaro, säger Sandra Danowsky, processförare på DO:s processenhet.

DO 2023/5674

Presstjänst

Isabel Verner, pressekreterare
0736-828210 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023