Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när gravid konsult inte fick förlängt uppdrag

När en kvinna som arbetade som inhyrd konsult på ett elnätsbolag meddelade sin chef att hon var gravid beslutade chefen att inte längre förlänga konsultens uppdrag. DO anser att elnätsbolaget därmed har utsatt kvinnan för direkt diskriminering och begär att bolaget betalar 75 000 kronor i ersättning till henne.

Kvinnan var anställd av ett bemanningsföretag och hade sedan augusti 2021 utfört ett uppdrag som inhyrd konsult hos elnätsbolaget. Bolaget hade förlängt uppdraget vid två tillfällen, men när kvinnan meddelade att hon var gravid beslutade elnätsbolaget att inte längre förlänga det. Under ett möte förklarade chefen att skälet var att kvinnan inte längre skulle vara kvar eftersom hon skulle ha barn.

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering omfattar även den som är inhyrd för att utföra ett arbete. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är därför att elnätsbolaget har könsdiskriminerat kvinnan.

– Detta är ytterligare ett exempel på att könsdiskriminering av gravida fortfarande förekommer på arbetsmarknaden. Det är viktigt att tydliggöra att skyddet mot diskriminering också gäller den personal som är inhyrd, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

Bolaget har nu fram till den 23 oktober att ta ställning till DO:s begäran. Om bolaget motsätter sig kravet kommer en stämningsansökan att lämnas in till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023