Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när gravid arbetssökande sållades bort i rekryteringsprocess

Det var diskriminering när en rekryterare för en förskolekoncern i ett mejl framställde det som att en kvinna inte skulle vara aktuell för anställning förrän efter en kommande föräldraledighet. DO begär därför att koncernen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan fick via e-post från bolaget frågan om hon skulle vara intresserad av en tjänst som skulle bli ledig. Kvinnan svarade ja, men meddelade också att hon längre fram skulle behöva vara föräldraledig en tid eftersom hon var gravid. Som svar på det skrev bolaget att de skulle behöva någon redan från skolstarten i augusti och att bolaget hoppades att det skulle finnas något ledigt för kvinnan att söka efter den kommande föräldraledigheten i stället.

DO bedömer att kvinnan diskriminerats när hon sållats bort från rekryteringsprocessen av skäl som har samband med graviditet, vilket omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

– Kvinnan har genom diskrimineringslagen ett skydd mot diskriminering som innebär att arbetsgivare inte får sålla bort gravida av skäl som är kopplade till graviditeten. Det gäller oavsett om personen ifråga i ett senare skede hade fått tjänsten eller inte, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

Bolaget har fram till den 19 oktober att ta ställning till DO:s krav på diskrimineringsersättning. Om bolaget motsätter sig kravet kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 oktober 2023