Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när person med hiv nekades möte med sin socialsekreterare

När en man med hiv under en månads tid nekades att boka in ett fysiskt möte med sin socialsekreterare var det diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Den bedömningen gör DO och begär därför att Stockholms stad betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

I ett e-postmeddelande har mannens socialsekreterare skrivit att skälet till att mannen nekas ett fysiskt möte är att han har hiv och att det finns en risk att socialsekreteraren skulle bli smittad. Stockholms stad har till DO medgett att mannen har diskriminerats. Händelsen avviker från socialtjänstens riktlinje som innebär att alla har rätt till besök och kontakt med socialtjänsten samt att den enskilde ska tillfrågas om eventuella önskemål eller behov vid besök.

DO konstaterar, efter att ha utrett händelsen, att mannen har missgynnats genom att inte få träffa sin socialsekreterare. Anmälaren har behandlats sämre än någon annan skulle ha behandlats som har samma insats av socialtjänsten.

– Utöver att mannen har nekats ett fysiskt möte handlar det här dessutom om att socialtjänsten har kränkt en person som redan har befunnit sig i en utsatt position, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

Efter att mannens kurator lämnade ett klagomål till Stockholms stad fick han till slut ett fysiskt möte med socialsekreteraren. Stockholms stad har också till följd av händelsen beslutat om att med samtliga medarbetare genomföra en genomgång av rutiner och riktlinjer avseende icke-diskriminering.

Stockholms stad har på sig fram till den 18 oktober att ta ställning till DO:s begäran. Om staden motsätter sig den kommer en stämningsansökan att lämnas in till tingsrätten.

Fakta
I diskrimineringslagen finns ett förbud mot diskriminering i fråga om verksamhet inom socialtjänsten.

Direkt diskriminering är att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med bland annat funktionsnedsättning.

Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning omfattar bland annat varaktiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå senare.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023