Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Generellt krav på drogtest för att få ADHD-medicin var diskriminering

Det var diskriminering när en mottagning inom Västra Götalandsregionen krävde att en man med en ADHD-diagnos skulle genomgå ett drogtest innan han kunde få sitt recept på läkemedel förnyat. DO begär därför att regionen ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Mannen har under en tid behandlats vid en mottagning i den aktuella regionen. Inför receptförnyelse uppmanades mannen att lämna ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomst av narkotika. När mannen invände ändrades kravet till ett salivprov, vilket mannen senare genomförde. Uppmaningen och genomförandet av provet för att kontrollera förekomsten av narkotika har inte föregåtts av någon individuell bedömning. Det fanns även en risk att mannen inte skulle få sin medicin om han inte medverkade i provtagningen.

Förfarandet med ett generellt krav på övervakad urinprovtagning för samtliga patienter med ADHD som ska ordineras viss medicin har granskats och kritiserats av Justitieombudsmannen, JO. I ett beslut från 2020 mot samma region skriver JO att det inte är befogat att ställa ett generellt krav på regelbunden provtagning som förutsättning för den aktuella behandlingen.

– Tillämpningen av den då gällande rutinen innebär att patienten har uppmanats och fått lämna integritetskänsliga prover endast på grund av sin funktionsnedsättning och inte utifrån en bedömning av hans vårdbehov. Detta strider mot diskrimineringslagen, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

För det fall regionen motsätter sig DO:s krav på diskrimineringsersättning kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

DO 2023/5556

Presstjänst
Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023