Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Migrationsverket betalar ersättning för missgynnande

Migrationsverket har valt att betala ersättning i ett ärende där en kvinnas ledighet för vård av barn, vab, angetts som ett skäl till att hennes provanställning avslutades.

Kvinnan påbörjade i februari en provanställning på en av Migrationsverkets förvarsenheter. I juni fick hon besked att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning utan i stället skulle avslutas. Som skäl angavs att kvinnan varit frånvarande både på grund av vab och egen sjukdom.

Enligt föräldraledighetslagen är det tillräckligt att föräldraledigheten är en av flera orsaker till ett beslut för att det ska vara fråga om ett missgynnande. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är därför att avslutandet av provanställningen inneburit ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Migrationsverket har nu betalat ersättning till kvinnan för missgynnandet och ärendet avslutas därmed.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023