Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Könsdiskriminering när café sållade bort man som sökte arbete

Det var diskriminering när ett mindre café i Stockholmsområdet valde bort en man som sökte arbete med hänvisning till att arbetsgivaren ville bibehålla en personalgrupp med enbart kvinnor. Den bedömningen gör DO som nu begär att caféet ska betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Mannen hade tagit kontakt med caféet eftersom han hade hört att de sökte personal. Han blev då uppmanad att skicka in sitt CV vilket han också gjorde. En tid senare skrev han till caféet för att höra hur det gick med hans ansökan. Han fick då svar att han inte skulle komma ifråga för anställning eftersom det vid tillfället endast var kvinnor som arbetade på caféet och att arbetsgivaren gemensamt med de anställda hade bestämt att de ville fortsätta så.

DO bedömer att bortsållningen har inneburit att mannen har blivit missgynnad. Det har medfört att han inte fick möjlighet att gå vidare i rekryteringsprocessen och i förlängningen möjligheten att komma i fråga för en anställning.

– Här har vi en situation där det tydligt framgår av arbetsgivarens svar till mannen visar att han har valts bort mot bakgrund av kön, och det är en överträdelse av diskrimineringslagen, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

Caféet har fram till den 17 oktober på sig att ta ställning till DO:s krav på diskrimineringsersättning. Därefter kan DO komma att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 oktober 2023