Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställning efter vab

Det var ett missgynnande när Migrationsverket avslutade provanställningen för en kvinna av skäl som bland annat har samband med att hon tagit ut ledighet för vård av barn, vab. Det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu begär att Migrationsverket ska betala skadestånd till kvinnan.

Kvinnan påbörjade i februari en provanställning på en av Migrationsverkets förvarsenheter. I mitten av juni blev hon kallad till ett möte med sin chef och fick då beskedet att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning utan i stället skulle avslutas. Under samtalet diskuterades kvinnans frånvaro på grund av vab och egen sjukdom.

DO har utrett händelsen och anser att det har varit ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt lagen är det tillräckligt att föräldraledigheten är en av flera orsaker för att situationen ska vara ett missgynnande.

– Föräldraledigheten behöver alltså inte vara det enda eller ens det övervägande skälet till att någon missgynnas. Det är viktigt att offentliga arbetsgivare värnar om rätten till föräldraledighet och ser till att alla som beslutar i anställningsfrågor har kunskap om missgynnandeförbudet, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO bedömer att Migrationsverket till följd av missgynnandet ska betala 200 000 kronor i skadestånd för kränkningen. Om Migrationsverket motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 september 2023