Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Risk för diskriminering när polisen begär ut listor

När polisen begärde att rektorer på gymnasieskolor skulle sammanställa och lämna ut listor på elever med mongoliskt ursprung innebar det en risk för diskriminering. Det säger DO Lars Arrhenius. Om skolorna har följt uppmaningen och lämnat ut listorna kan de dessutom ha brutit mot diskrimineringslagen.

En person som skriver med en kaffekopp framför sig

I nyheterna idag har man kunnat läsa om att polisen i Stockholm har vänt sig till gymnasieskolor för att begära ut listor över elever med mongolisk bakgrund. Enligt Dagens Nyheter har åtminstone en rektor vägrat att följa uppmaningen och också anmält polisen till Justitieombudsmannen, JO. Enligt DO innebär polisens begäran en risk för diskriminering.

DO har i tidigare beslut, i samband med att det uppdagades att polisen i Malmö hade upprättat ett register över romer, påtalat de risker för diskriminerande etnisk profilering som ett sådant olagligt register innebär.

Etnisk profilering kan till exempel vara om polisen bedriver brottsbekämpning utifrån människors etniska tillhörighet. Det skulle kunna vara om polisen spanar efter brottslingar och då särskilt letar bland människor med visst utseende eller viss etnisk bakgrund. Studier genomförda i bland annat Storbritannien har kunnat visa att etnisk profilering hos polisen riskerar att leda till diskriminering i kontakter mellan polis och allmänhet.

– Jag blev uppriktigt bestört när jag fick höra talas om det inträffade, men det är mycket positivt att den aktuella rektorn har agerat och att frågan nu har anmälts till JO, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

I nuläget har DO inte kännedom om någon skola har följt polisens uppmaning, men DO skulle kunna komma att inleda tillsyn om det framkommer att så har skett. I så fall kommer tillsynen att riktas mot utbildningsanordnaren, det vill säga den som är ansvarig för skolan, eftersom DO i nuläget inte har tillsyn över polisens verksamhetsutövning.

– Att DO inte kan utöva tillsyn direkt mot polisen i den här typen av situationer är en stor brist i skyddet mot diskriminering och något som jag har påtalat för regeringen vid ett flertal tillfällen och som har föreslagits i en utredning. Jag hoppas att regeringen snarast agerar och vidtar de åtgärder som krävs för att korrigera den här bristen, säger Lars Arrhenius.

Länk till artikeln i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 september 2023