Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommun ersätter elev för sexuella trakasserier

DO har träffat en överenskommelse med en kommun i Skåne som innebär att kommunen ska betala ersättning till en tidigare elev på en av kommunens gymnasieskolor. Bakgrunden är att en lärare på skolan under flera års tid utsatte eleven för sexuella trakasserier.

Den aktuella läraren har genom kränkande meddelanden, bilder och filmer med sexuellt innehåll sexuellt trakasserat eleven via sociala medier.

I och med överenskommelsen avslutas ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2023