Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO riktar krav mot kommun för sexuella trakasserier

DO bedömer att en kommun i Västmanland ska betala diskrimineringsersättning till ett barn i förskolan för sexuella trakasserier. Bakgrunden är att en förskolelärare på en av kommunens förskolor har utsatt barnet för våldtäkt mot barn som också är sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Det sexualbrott som förskoleläraren har gjort sig skyldig till och dömts för i domstol utgör även sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Som ansvarig utbildningsanordnare för förskolan ska kommunen därmed betala diskrimineringsersättning till barnet.

DO begär därför att kommunen ska betala 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till barnet.

– Den kränkning som förskolläraren har utsatt barnet för är mycket allvarlig och får inte ske. Förskolläraren bär ett straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar för gärningen men även kommunen bär ett ersättningsansvar som utbildningsanordnare för förskolan där kränkningen skedde. För att förebygga händelser av det här allvarliga slaget är det motiverat att diskrimineringsersättningen är kännbar för kommunen, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

Kommunen har till den 24 augusti att ta ställning till DO:s krav. Därefter kommer DO att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 juni 2023