Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO på plats i Almedalen

I år är DO på plats under Almedalsveckan i Visby och arrangerar två seminarier på torsdagen. Då kan du även träffa oss i vår monter. Hoppas vi ses!

folksamling under Almedalsveckan

Almedalen med scenen i bakgrunden. Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland.

Seminarium: Skolan - en plats fri från diskriminering?

Torsdag 29 juni klockan 10.00 – 10.45 på Wisby Strand & Congress.

Alla elever har rätt enligt lag att inte utsättas för diskriminering i skolan. Ändå sker det. På seminariet kommer DO tillsammans med representanter för Elevernas riksförbund, RFSL Ungdom, Rädda Barnens ungdomsförbund och Specialpedagogiska skolmyndigheten diskutera frågor som: På vilka sätt diskrimineras elever i skolan? Vilka åtgärder behövs? DO inleder med en kort lägesbild om diskriminering i skolan.

I panelen:

 • Warda Abdalla, förbundsordförande, Rädda Barnens Ungdomsförbund
 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman
 • Elias Fjellander, förbundsordförande, RFSL Ungdom
 • Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Maja Sjögren, förbundsordförande, Elevernas riksförbund

Samtalet modereras av Nisha Besara.

Seminarium: Diskriminering på jobbet – vem rekryteras och befordras? Vem väljs bort?

Torsdag 29 juni klockan 13.00-13.45 på Wisby Strand & Congress.

Diskriminering i arbetslivet är ett allvarligt problem som begränsar människors möjligheter på arbetsmarknaden, det visar bland annat DO:s rapport om förekomst av diskriminering i Sverige.

På seminariet kommer DO tillsammans med representanter för Akavia, Civil Rights Defenders och Funktionsrätt Sverige diskutera frågor som: Hur kommer diskriminering i arbetslivet till uttryck? Hur kan det motverkas och förebyggas? DO inleder med en kort lägesbild om diskriminering i arbetslivet.

I panelen:

 • Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman
 • Ulrika Husmark, sakkunnig mångfald, diskriminering, jämställdhet,
  fackförbundet Akavia
 • Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige
 • John Staufer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Samtalet modereras av Nisha Besara.

Träffa oss i vår monter

Torsdag 29 juni kan du träffa oss i vår monter som finns i entrén på Wisby Strand & Congress. Här kan du bland annat ställa frågor till våra medarbetare om diskriminering, DO:s arbete och ta del av våra senaste rapporter.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss via seminarium29juni@do.se


Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 juni 2023