Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Byggföretag ersätter man vars provanställning avslutades efter vab

Ett byggföretag som valde att avsluta en mans provanställning efter att han varit tillfälligt föräldraledig för vård av barn har nu betalat ersättning till mannen. DO bedömde att företagets agerande har var ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

En tid efter att mannen hade påbörjat sin provanställning var han tvungen att ta ut föräldraledighet eftersom hans barn hade drabbats av en allvarlig sjukdom. När provanställningen senare avslutades och mannen frågade varför fick han till svar att de inte lärt känna varandra eftersom han inte hade varit på arbetet tillräckligt mycket.

AD har i en dom har klargjort att en arbetsgivare kan förlänga en provanställning om frånvaro, som exempelvis vab, har gjort att den anställdes prestation inte har kunnat bedömas. När arbetsgivaren i stället har avslutat provanställningen med hänvisning till frånvaron är det därför enligt DO ett missgynnande.

I och med företagets beslut att betala ersättningen avslutar DO ärendet.


Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 juni 2023