Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Information till dig som har gjort en anmälan till DO under perioden 10 maj-2 juni

Under ett par veckor i maj har vissa anmälningar som registrerats via webbformuläret på do.se inte kunnat tas emot av DO. Det handlar om en felaktig inställning i en server som har inneburit att systemet inte har accepterat att ta emot alla anmälningar. Som anmälare har du trots det på din dataskärm kunnat få beskedet att anmälan har tagits emot.

Den felaktiga inställningen berör enbart en del av de anmälningar som är gjorda under den aktuella perioden 10 maj-2 juni. Anmälningar gjorda före detta datum är inte berörda och den 2 juni pausades webbformuläret.

Personer vars anmälningar tagits emot av DO har (utöver den information de har fått på skärmen) också fått ett bekräftelsebrev på att anmälan har registrerats och ett diarienummer. Har du fått ett sådant bekräftelsebrev behöver du inte göra något.

Har du däremot inte fått ett sådant bekräftelsebrev kan du behöva göra din anmälan på nytt. Vi uppmanar dig därför att kontakta oss via e-post på do@do.se eller att ringa via DO:s växel 08-120 20 700 och be att få tala med registrator.

DO vill understryka att det inträffade är allvarligt, men är begränsat till att informationen inte har tagits emot av DO. Ingen information har röjts till någon annan part.

Hur många anmälningar det rör sig om är oklart eftersom DO inte loggar personuppgifter för trafiken på de aktuella servrarna. Vi har därför inte heller möjlighet att kontakta berörda personer direkt.

DO har nu via vår IT-leverantör lokaliserat felet samt åtgärdat det. Från och med den 13 juni är webbformuläret igång igen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Till toppen