Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stort steg mot ett starkare diskrimineringsskydd i EU

Regeringarna i EU:s medlemsländer sa idag ja till nya EU-regler som ska stärka de nationella likabehandlingsorganen inom hela unionen. Beskedet från ministerrådet, en av de två EU-institutioner som beslutar om EU:s lagar, innebär ett avgörande steg mot ett starkare diskrimineringsskydd i EU.

EU-flagga. Gula stjärnor i cirkel mot blå botten.

Det var i december förra året som EU-kommissionen la fram sina lagförslag om så kallade bindande standarder för nationella likabehandlingsorgan (DO och våra motsvarigheter i de andra länderna). Syftet är att komma till rätta med dagens stora skillnader mellan likabehandlingsorganen, som i praktiken leder till att EU-medborgare har olika skydd mot diskriminering i olika EU-länder.

- Vilket skydd man har mot diskriminering ska inte bero på var i EU man bor. Jag välkomnar därför dagens besked att ministerrådet, medlemsländernas regeringar, är överens. Det är angeläget att den nya EU-lagstiftningen så snart som möjligt kommer på plats, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Att inte bli diskriminerad är en av EU:s grundläggande rättigheter. Den nya lagstiftningen ska komplettera tidigare EU-lagar som förbjuder diskriminering. Den ska se till att de nationella likabehandlingsorganen blir mer likvärdiga. Det gäller alltifrån hur pass självständiga de är till deras möjligheter att agera rättsligt.

Enligt förslagen ska samtliga länders likabehandlingsorgan garanteras vissa förutsättningar. Det handlar bland annat om att de ska vara oberoende, ha tillräckliga resurser och möjlighet att driva diskrimineringsfrågor i domstol.

- Att regeringarna enats om lagkrav på att ingen regering eller annan aktör ska kunna påverka ett likabehandlingsorgan är en tydlig markering. Likabehandlingsorganens oberoende är centralt för deras arbete mot diskriminering.

Efter det att ministerrådet, medlemsländernas regeringar, tagit ställning till EU-kommissionens förslag går stafettpinnen i lagstiftningsprocessen nu över till Europaparlamentet för deras synpunkter och hållning. Den slutliga utformningen avgörs genom att parlamentet och ministerrådet kommer överens.

Parlamentet kommer i sitt arbete nu att utgå från EU-kommissionens ursprungsförslag, som gick längre än det som ländernas regeringar enats om, till exempel när det gäller befogenheter att utreda diskrimineringsfall och ta dem till domstol.

- EU-kommissionens förslag innebar vassare verktyg för likabehandlingsorganen och tydligare garantier för oberoende och tillräckliga resurser. Jag uppmanar därför EU-parlamentarikerna att sikta högt. Den slutliga lagstiftningen behöver ge likabehandlingsorganen bästa möjliga förutsättningar att kunna motverka diskriminering och bidra till upprättelse för de individer som diskriminerats, säger Lars Arrhenius.

Ta del av

Vad är likabehandlingsorgan?

Likabehandlingsorgan är offentliga organ som spelar en central roll när det gäller att hjälpa personer som har utsatts för diskriminering och bidra till att EU:s lagstiftning om icke-diskriminering genomförs i praktiken.

Andra uppgifter för likabehandlingsorgan är att övervaka och rapportera om diskrimineringsfrågor och bidra till att öka medvetenheten om människors lika rättigheter och värdet av jämlikhet.

DO är ett likabehandlingsorgan och det finns likabehandlingsorgan i alla EU-länder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2023
Till toppen