Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Bristande tillgänglighet när person med ledsagare nekades inträde till simhall

En person som till följd av en funktionsnedsättning har ledsagare nekades inträde till en simhall i Malmö. Skälet var att personen och ledsagaren har olika kön och att simhallens policy förbjuder personer över 7 år att byta om i omklädningsrum för det motsatta könet. Enligt DO har det varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Den missgynnade personen, som vid tillfället var 18 år, har en funktionsnedsättning som gör att hen behöver hjälp med att byta om. Detta informerade ledsagaren simhallen om men trots det tilläts de inte gå in i samma omklädningsrum. Inte heller något annat alternativ för att få tillgång till bassängen erbjöds.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som innebär att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

– I den aktuella situationen anser DO att en skälig åtgärd hade varit att göra ett undantag från den policy som simhallen hade. Ett sådant undantag skulle inte ha medfört ytterligare kostnad och det fanns inte praktiska hinder för att göra det, säger Sandra Danowsky jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att simhallen ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till personen. För det fall simhallen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2023