Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Missgynnande när byggföretag avslutade snickares provanställning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn. Enligt DO utgör företagets agerande ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

Mannen påbörjade i september 2022 en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning som snickare hos ett byggföretag i Stockholmsområdet. På grund av att ett av mannens barn drabbats av en allvarlig sjukdom har mannen varit tillfälligt föräldraledig för vård av barn (vab) i stor utsträckning. I början av mars meddelade mannen att han skulle kunna återgå i arbete men att han fortsatt skulle behöva vabba i viss utsträckning. Arbetsgivaren avbröt ett par dagar senare provanställningen.

När mannen ytterligare ett par dagar senare ringde upp arbetsgivaren för att få en förklaring till beslutet fick han till svar att de inte lärt känna varandra eftersom anmälaren inte varit på arbetet tillräckligt mycket.

DO:s bedömning är att mannen har missgynnats i strid med föräldraledighetslagen genom beslutet att avbryta provanställningen.

– Det finns en vägledande dom från Arbetsdomstolen som tydliggör att det är möjligt att förlänga en provanställning när frånvaro, till exempel i samband med vab, har gjort att en arbetstagares prestation inte har kunnat bedömas. När arbetsgivaren i stället väljer att avbryta provanställningen av skäl kopplade till frånvaron är det därför ett missgynnande, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att byggföretaget ska betala 200 000 kronor i skadestånd till mannen. För det fall bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 maj 2023