Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Serviceföretag betalar diskrimineringsersättning för avbruten provanställning

Serviceföretaget som avslutade en provanställning efter en kvinnas graviditetsrelaterade frånvaro har nu betalat diskrimineringsersättning till kvinnan. Därmed avslutas ärendet.

Kvinnan hade precis påbörjat en provanställning hos serviceföretaget. När hon arbetade sin första dag var ett anställningsavtal ännu inte påskrivet, och när hon den andra arbetsdagen meddelade arbetsgivaren att hon var gravid och att hon behövde vara sjukskriven en kortare tid återkallade arbetsgivaren avtalet.

DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön. Företaget har också medgett detta. I och med att företaget nu har betalat ersättning till kvinnan avslutas ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 maj 2023