Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lärare utsatte gymnasieelev för sexuella trakasserier under flera års tid

En lärare på en gymnasieskola i Skåne utsatte en elev under flera års tid för sexuella trakasserier. Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Läraren har via sociala medier sexuellt trakasserat eleven. Trakasserierna har bestått i att läraren skickat meddelanden av sexuell natur samt bilder och filmer med sexuellt innehåll till eleven. Bilderna och filmerna får till sitt innehåll bedömas som mycket kränkande. Eleven anmälde trakasserierna till skolan och skolan har polisanmält läraren, som sade upp sig i samband med händelsen.

Kommunen har till DO medgett huvuddelen av händelseförloppet. Mot bakgrund av den allvarliga kränkningen begär DO att kommunen ska betala 250 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

– Det här är en allvarlig kränkning inte minst mot bakgrund av den beroendeställning som eleven i förhållande till läraren har befunnit sig i, och den långa tid som trakasserierna har pågått. Det är viktigt att tydliggöra skolans och kommunens ansvar i dessa frågor, alla elever ska känna sig trygga i skolan, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

DO 2023/3016

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 maj 2023