Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Dags för vår konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap

Hur kan jämlikhetsdata användas för att motverka diskriminering? Frågan diskuteras när drygt 200 deltagare från olika EU-medlemsstater och andra europeiska länder idag möts i Stockholm. Totalt 28 länder och nära 140 olika organisationer, institutioner eller myndigheter är representerade under konferensen som DO arrangerar inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

Olika människor på en öppen plats - ett större torg - i en stad eller ett samhälle.

- Att ha kunskap om diskrimineringen i samhället är centralt för att kunna motverka den. Därför är en viktig fråga hur jämlikhetsdata kan bidra till arbetet mot diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius, som också inleder konferensen.

- Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer att få dela många erfarenheter och perspektiv. Jag är också glad över att vi på DO kan presentera vår nya rapport om diskriminering i Sverige.

Talarna som DO har bjudit in kommer från skilda håll. Röster kommer att höras från till exempel olika likabehandlingsorgan (DO:s motsvarigheter i andra europeiska länder), civilsamhället och forskare – både från Sverige och övriga Europa. Strävan har varit att få en bredd med olika perspektiv på jämlikhetsdata.

Konferensen är indelad i tre huvuddelar där talarna och paneler belyser

  • olika EU-länders arbete med jämlikhetsdata
  • risker och möjligheter med jämlikhetsdata
  • civilsamhällets perspektiv.

Utöver de drygt 200 deltagarna på plats följer 100 deltagare konferensen digitalt. Även bland deltagarna är bredden stor. Likabehandlingsorganen i Europa deltar, men också många civilsamhällesorganisationer, forskare, myndigheter och departement – från Sverige och övriga Europa.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 maj 2023