Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunens åtgärder för tillgänglighet var inte tillräckliga

En kommun i Västergötland har inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en elev med funktionsnedsättning skulle kunna ta del av idrottsundervisningen på ett jämförbart sätt som elever utan hennes funktionsnedsättning. Den bedömningen gör DO som nu begär att kommunen ska betala diskrimineringsersättning till eleven.

Den aktuella eleven har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har under flera år haft svårt främst för skolans simundervisning, vilket också har varit känt av skolan. Det framgår av dokumentation som DO har tagit del av. DO menar att skolan inte skyndsamt har utrett elevens behov av särskilt stöd som lagen kräver. Därmed har skolan inte heller lyckats identifiera behovet av lämpliga åtgärder för eleven så att hon skulle kunna tillgodogöra sig simundervisningen. Skolan har genomfört vissa anpassningar för att ge eleven stöd i undervisningen men dessa har inte varit tillräckliga.

DO:s bedömning är därför att skolan inte har vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hennes funktionsnedsättning. Som följd av skolans underlåtenhet har eleven inte fått ett godkänt betyg i idrott och hälsa under årskurs 6. Eleven har därmed utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

– Det är självklart viktigt att skolor följer lagens krav om att skyndsamt utreda en elevs behov av stöd. Om skolan inte analyserar elevens behov är det i praktiken omöjligt att identifiera och vidta åtgärder som är anpassade till eleven, säger Emma Svedberg, jurist på DO:s processenhet.

DO begär att kommunen ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om kommunen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 maj 2023
Till toppen