Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när provanställning avbröts vid graviditetsrelaterad frånvaro

DO riktar krav mot ett serviceföretag efter att bolaget avbröt provanställningen för en kvinna som var sjukskriven till följd av graviditet. Enligt DO har kvinnan diskriminerats på ett sätt som har samband med kön.

Kvinnan hade precis påbörjat en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning hos ett serviceföretag med säte i Stockholm. Den andra arbetsdagen meddelade hon arbetsgivaren att hon var gravid och att hon behövde vara sjukskriven en kortare tid med anledning av graviditeten. Arbetsgivaren återkallade då anställningsavtalet som vid tillfället ännu inte var påskrivet.

Företaget har till DO medgett huvuddelen av de faktiska omständigheterna och att det varit fråga om diskriminering. DO begär nu att bolaget ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

– Det är en allvarlig form av diskriminering att gå miste om en anställning eftersom det får kännbara konsekvenser, inte minst för den drabbade individens ekonomi, säger Sandra Danowsky, jurist på DO:s processenhet.

I det fall bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Fakta
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen). Av EU-rättspraxis framgår att ett missgynnande som har samband med graviditet är likställt med diskriminering på grund av kön. Detta eftersom endast kvinnor kan bli gravida.

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som gör en förfrågan eller söker ett arbete (2 kap. 1 § diskrimineringslagen).

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2023