Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen betalar ersättning till elev för sexuella trakasserier

En kommun i Dalarna har valt att betala ersättning till en elev för diskriminering i form av sexuella trakasserier. Kommunen har medgett att det har varit fråga om sexuella trakasserier och att det är en lärare på skolan som har utsatt eleven.

Händelsen inträffade när eleven och läraren befann sig ensamma i ett undervisningsrum. Läraren har då ställt en kränkande fråga av sexuell natur till eleven, något som eleven också har en inspelning på.

Kommunen har nu valt att betala diskrimineringsersättning till eleven och ärendet avslutas därmed.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 maj 2023
Till toppen