Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Restauranganställd diskriminerades i samband med graviditet

Det var diskriminering när en take away-restaurang avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Den bedömningen gör DO och begär därför att företaget som driver restaurangen ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Företaget har take-away-restauranger på flera orter i södra och västra Sverige. Kvinnan påbörjade en provanställning på en restaurangerna i augusti förra året. Kort därefter fick hon veta att hon var gravid. Till följd av graviditeten var hon sjukfrånvarande vid ett par tillfällen och hon behövde också be om att inte behöva utföra vissa arbetsuppgifter samt att gå tidigare på grund av sitt mående. I slutet av september meddelade företaget att provanställningen skulle avslutas och att man inte längre ansåg att branschen passade för kvinnan.

Gravida har enligt ett EU-direktiv ett särskilt skydd i arbetslivet vilket innebär att arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte får säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten. Enligt DO ska de svenska bestämmelserna tolkas i enlighet med mödraskyddsdirektivet. Av DO:s utredning framgår att arbetsgivaren har haft kännedom om graviditeten när provanställningen avslutades.

– Vi menar att det måste ha stått klart för arbetsgivaren att frånvaron och de besvär kvinnan hade berodde på graviditeten, och därför är det DO:s uppfattning att agerandet varit fråga om diskriminering som har samband med kön, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. I de fall företaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Fakta
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön, se 1 kap. 4 § 1 punkten diskrimineringslagen. Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering på grund av kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida.

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som gör en förfrågan eller söker ett arbete, se 2 kap. 1 § diskrimineringslagen.

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Till toppen