Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Myndigheter brister i arbetet med lönekartläggning

DO konstaterar brister i tre myndigheters arbete med lönekartläggning. Bristerna innebär bland annat att de tre myndigheterna inte har kartlagt alla löneskillnader som lagen kräver. I flera fall har de inte heller analyserat om de löneskillnader som ändå hittats har haft samband med kön. DO:s bedömning är därför att myndigheterna inte har fullgjort sin skyldighet att genomföra lönekartläggning.

Enligt lagen ska en arbetsgivare varje år genomföra en lönekartläggning som syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Under förra året inledde DO tillsyn av totalt tio myndigheters arbete med lönekartläggning. De tre beslut som nu har fattats rör Försvarets materielverk, Försäkringskassan och Trafikverket.

Enligt diskrimineringslagen ingår det i en lönekartläggning att bland annat analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. För att göra det måste arbetsgivaren dela in de anställda i grupper. Arbetstagare som utför samma eller i det närmaste samma arbete ska delas in i samma grupp.

I samtliga de tre aktuella fallen konstaterar DO att myndigheterna har gjort felaktiga gruppindelningar. Därför har de inte haft någon komplett kartläggning av de löneskillnader som ska analyseras. Det har fått till följd att de inte har kunnat göra alla analyser som krävs. I vissa fall har de konstaterat att det finns oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män, men inte tagit ställning till om löneskillnaderna har samband med kön.

– En arbetsgivare som konstaterar att det skulle kunna finnas ett samband med kön måste givetvis gå vidare i den analysen. Syftet med lönekartläggningen är ju just att upptäcka och därefter undanröja osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män, säger DO Lars Arrhenius.

I ett tidigare beslut har DO konstaterat att Kriminalvården, som också är en av de tio myndigheterna, inte hade genomfört någon lönekartläggning under 2021, och att det innebär en överträdelse av lagens krav.

DO kommer under hösten att följa upp myndigheternas lönekartläggningsarbete och kontrollera att de rättar sig efter lagens krav.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 april 2023
Till toppen