Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

I fokus: Rätten att inte diskrimineras – också i kristider

Rätten att inte bli diskriminerad är en av EU:s grundläggande rättigheter. Hur värnas den och de andra grundläggande rättigheterna när olika kriser avlöser varandra eller pågår samtidigt, som Covid-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatförändringarna?

Det är fokus för den EU-konferens i Lund som nu under två dagar samlar deltagare från hela Europa. Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius är en av de medverkande:

- Kriser påverkar människor i våra samhällen, och särskilt påverkas de som redan är utsatta. Det är därför viktigt att tillsammans diskutera vad som behövs för att skyddet mot diskriminering alltid ska vara starkt – oavsett omständigheter.

- Avgörande för detta är att det finns konkreta strukturer på plats för att bidra till diskrimineringsskyddet, för att både värna och främja det. Det handlar till exempel om olika aktörer som DO och andra likabehandlingsorgan i EU-länderna, och också om olika civilsamhällesorganisationer.

Likabehandlingsorganen i EU:s medlemsstater har en central roll i arbetet, betonar Lars Arrhenius. Han lyfter fram att det är väsentligt att de skyddas och stärks, så att de både nu och långsiktigt kan arbeta mot diskriminering.

- Likabehandlingsorganens oberoende måste garanteras och stärkas. Ett viktigt steg i den processen är EU-lagförslagen om så kallade bindande standarder för likabehandlingsorgan i medlemsstaterna, som nu förhandlas i EU.

Konferensen ”Institutional Protection of Fundamental Rights in Times of Crises” anordnas av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) den 20–21 april i Lund.


Arbete pågår i konferensworkshoppen: "How to strengthen institutional protection for fundamental rights in times of crises for persons in vulnerable situations?"

Lars Arrhenius står upp och talar vid en workshop i ett konferensrum. Andra deltagare runt samma bord sitter och lyssnar på honom. På bordet ligger block och post-it-lappar.

Från vänster: Tamas Kadar (Equinet), DO Lars Arrhenius, Johanna Sjöwall (Raoul Wallenberg Institute), Muhammadi Yonous (Greek Forum of Refugees), Marta Siciarek (Warszawa stad).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 april 2023