Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tågbolag ersätter man för diskriminering i samband med tågresa

Tågbolaget har beslutat att betala ersättning till en man som trots giltigt färdbevis avvisades från ett tåg av en av bolagets tågvärdar.

Det var i samband med en tågresa mellan Härnösand och Umeå som en person som inte kunde visa ett giltigt färdbevis blev avvisad av tågvärden. I samband med det vände sig tågvärden även till den man som DO har företrätt och uppmanade honom att lämna tåget tillsammans med sin "vän", trots att han redan uppvisat ett giltigt färdbevis, och trots att de två inte känner varandra. En kort stund senare upprepades situationen. Enligt mannen har antagandet att de var i sällskap berott på hans och den andra personens hudfärg.

DO bedömde efter utredning att tågvärdens yttrande vid avvisningen har haft samband med anmälarens hudfärg och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Bolaget rättar sig efter DO:s bedömning.

I och med att parterna nu har träffat en överenskommelse avslutas ärendet.

DO 2023/1776

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 april 2023