Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Flygbolaget medger diskriminering när kvinna inte kunde ta med assistanshund

Den kvinna som vid två tillfällen inte kunde resa med sin assistanshund på flyget blev diskriminerad. Det medger nu flygbolaget och betalar därför den ersättning som DO har begärt till kvinnan.

Kvinnan som till följd av en funktionsnedsättning har en assistanshund uppmanades i samband med att hon skulle boka den första flygresan att kontakta företagets kundtjänst för att boka in hunden. Men beskedet från kundtjänsten var att hunden inte fick tas med i kabinen. Kvinnan ansåg sig därför tvingad att avboka resan och boka om med annat bolag till en högre kostnad.

Flygbolaget förklarade efter den första händelsen att det inträffade var ett misstag och att kundtjänst skulle ha informerats om vilka rutiner som gällde. Men när kvinnan på nytt skulle boka en resa kunde kundtjänstpersonalen inte garantera att hon kunde ta med sig sin assistanshund, och kvinnan tvingades på nytt att avboka resan.

DO:s bedömning, efter att ha utrett händelsen, var att kvinnan genom bolagets agerande har missgynnats och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Parterna har nu träffat en överenskommelse och ärendet avslutas därmed.

DO 2023/1734

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 april 2023