Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ta del av statistik över anmälningar till DO

Idag publicerar DO årets statistikrapport med statistik över anmälningar som inkommit till DO 2015 – 2022. Vi publicerar även statistikunderlaget för hela tidsperioden 2015–2022.

Rapporten visar att anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är fortsatt vanligast, följt av etnisk tillhörighet. Den visar också att arbetslivet är det samhällsområde där DO tar emot flest anmälningar om diskriminering, följt av områdena utbildning och varor och tjänster.

I år publicerar vi även statistikunderlaget för hela tidsperioden 2015–2022. Där hittar du fler uppgifter än de som presenteras i de olika diagrammen i statistikrapporten. Du kan till exempel välja en egen tidsserie, skapa egna figurer och tabeller utifrån underlaget eller välja att fördjupa dig i ett samhällsområde.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 mars 2023