Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

AI och mänskliga rättigheter - fokus för MR-kommissariens möte

Just nu deltar diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius på ett europeiskt möte arrangerat av Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic. I fokus är artificiell intelligens (AI) – och hur AI påverkar mänskliga rättigheter.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius står bredvid MR kommissarie Dunja Mijatovic i möteslokalerna.

Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och MR-kommissarie Dunja Mijatovic vid det pågående europeiska mötet.

Under mötet i Amsterdam diskuteras hur väl Europarådets medlemsländer lever upp till MR-kommissariens rekommendationer – och vad som fortsatt behöver göras.

- Användandet av AI växer snabbt. Det kan leda till olika förbättringar, men det innebär även nya risker, till exempel för diskriminering av både enskilda och grupper. Därför får vårt arbete inte stå still. Mänskliga rättigheter – som att inte bli diskriminerad – ska säkras även i detta nya landskap, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Vid mötet deltar ett fyrtiotal representanter från olika likabehandlingsorgan, institutioner för mänskliga rättigheter och ombudsmannainstitutioner från Europarådets medlemsländer.

Detta är Europarådet och MR-kommissarien

Europarådet ska skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa. Organisationen har idag 46 medlemsländer. Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter (MR-kommissarien) är en oberoende institution som granskar och riktar uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 maj 2023