Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när man avvisades från tåg

En man som avvisades från ett tåg trots att han hade ett giltigt färdbevis diskriminerades av tågbolaget. Den bedömningen gör DO som nu begär att bolaget betalar diskrimineringsersättning till mannen.

Händelsen inträffade i samband med en biljettkontroll under en tågresa mellan Härnösand och Umeå. En person som inte kunde visa ett giltigt färdbevis blev avvisad av tågvärden. I samband med det vände sig tågvärden även till den man som DO företräder och uppmanade honom att lämna tåget tillsammans med sin "vän", trots att han redan uppvisat ett giltigt färdbevis. Eftersom de två personerna inte känner varandra och inte var i samma sällskap ifrågasatte mannen tågvärdens uppmaning. Minuter senare blev han uppmanad att på nytt visa sitt färdbevis, och tågvärden frågade igen om han inte skulle gå av tåget tillsammans med sin ”vän”. Enligt mannen har antagandet att de var i sällskap berott på hans och den andra personens hudfärg.

Tågbolaget medger att det var ett misstag att sammankoppla männen och tro att de var i samma sällskap, och att tågvärden fattat ett felaktigt beslut i och med avvisningen. Bolaget har uppgett att de inte anser att mannen har blivit diskriminerad.

DO:s bedömning är att tågvärdens yttrande vid avvisningen visar att missgynnandet haft samband med anmälarens hudfärg och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

– DO anser att det finns ett tydligt samband med anmälarens hudfärg och det är därför upp till tågbolaget att visa att avvisningen berott på annat än anmälarens etniska tillhörighet och att diskriminering inte har ägt rum, säger Sofie Rykowski, jurist på DO:s processenhet.

DO begär att tågbolaget ska betala 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. I det fall bolaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 mars 2023