Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer kommun för bristande tillgänglighet

DO har beslutat att lämna in stämningsansökan mot en kommun i Östergötland för bristande tillgänglighet i skolan. Enligt DO har kommunen inte vidtagit de tillgänglighetsåtgärder som kan anses skäliga för att en elev med funktionsnedsättning ska kunna ta del av undervisningen.

Eleven har en funktionsnedsättning som innebär att han har behov av stödåtgärder från skolans sida. Skolan har från det att eleven började i högstadiet känt till den begränsade funktionsförmågan, men trots det har skolan inte vidtagit de tillgänglighetsåtgärder som krävs och eleven gick ut grundskolan med underkända betyg i ett stort antal ämnen.

Skolan har vidtagit vissa åtgärder för elevens räkning, men enligt DO har kommunen inte vidtagit skäliga tillgänglighetsåtgärder genom att skyndsamt utreda, identifiera och vidta de behovsanpassade stödåtgärder som skulle ha behövts för att försätta eleven i en jämförbar situation med en elev utan hans funktionsnedsättning. Skolans underlåtenhet har därmed varit ett missgynnande som enligt DO har inneburit att eleven har diskriminerats i form av bristande tillgänglighet.

– Det är tydligt att skolan inte skyndsamt utrett elevens behov och därmed har skolan inte kunnat identifiera och vidta behovsanpassade stödåtgärder, och eleven har som följd gått ut grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. DO anser därför att det är angeläget att diskrimineringsfrågan blir prövad i domstol, säger DO Lars Arrhenius.

DO begär att kommunen ska betala 500 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

DO 2023/1862

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 24 mars 2023