Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En dag för att uppmärksamma kampen mot islamofobi

Den 15 mars talade diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius vid ett möte i Malmö moské för att uppmärksamma internationella dagen för att bekämpa islamofobi. Mötet arrangerades av Malmö stad tillsammans med organisationer från det civila samhället.

Diskrimineringsombudsman talar framför en publik i Malmö Moské, fotografi

I mötet deltog bland andra kommunalråd och tjänstepersoner för Malmö stad tillsammans med rabbinen och imamen från föreningen Amanah, representanter från Islamakademin, Judiska församlingen, Islamic Center, Svenska kyrkan, Malmö museer och Grundskolefotboll mot rasism. Flera av samtalen handlade om hur de olika organisationerna och staden kan arbeta tillsammans mot islamofobi och rasism.

I sitt tal berättade Lars Arrhenius bland annat hur DO ser att islamofobin yttrar sig i samhället.

– Negativa föreställningar om islam och diskriminering påverkar många människors livsvillkor och utgör ett reellt hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Vi kan se – både i anmälningar om diskriminering och genom vår dialog med civilsamhället – att muslimer utsätts för diskriminering inom alla samhällsområden.

Det framkommer också i en rapport som DO redovisade i december, Pdf, 437.2 kB. i samband med ett regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion. De 50-tal judiska, kristna och muslimska samfund som DO träffade under arbetet med rapporten gav en samstämmig bild av hur de upplever diskriminering och att muslimer är särskilt utsatta.

–Det är tydligt att de som på olika sätt är synliga i sin tro, till exempel flickor och kvinnor som använder slöja, är särskilt utsatta för diskriminering – inte minst i skolan.

Lars Arrhenius berättade om hur han som ombudsman ser på DO:s uppdrag och betonade att insatser för individer som upplever sig utsatta för diskriminering är centralt. Han betonade också att varje form av diskriminering måste bekämpas för att komma till rätta med islamofobi.

Att den 15 mars uppmärksammas som internationell dag för att bekämpa islamofobi är nytt för i år och beslutades av FN:s generalförsamling förra året. Dagen sammanfaller med årsdagen för terrordådet mot en moské i Christchurch i Nya Zeeland 2019, då en skytt öppnade eld inne i två moskéer med ett stort antal döda och skadade som följd.

Malmö stad vill uppmärksamma dagen för att visa sitt stöd och att staden står enad mot islamofobi, antimuslimsk rasism och för mänskliga rättigheter.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2023