Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när kvinna inte kunde resa med assistanshund på flyget

En kvinna som vid två tillfällen inte kunde resa med sin assistanshund på flyget diskriminerades av flygbolaget. Den bedömningen gör DO och begär nu att bolaget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan har till följd av en funktionsnedsättning en assistanshund och uppmanades i samband med att hon skulle boka den första flygresan att kontakta företagets kundtjänst för att boka in hunden. Men beskedet från kundtjänsten var att hunden inte fick tas med i kabinen. Mot bakgrund av beskedet tvingades kvinnan avboka resan och boka om med annat bolag till en högre kostnad. Efter att kvinnan hade anmält händelsen till DO valde bolaget att kompensera kvinnan med ett presentkort och förklarade därtill att nekandet hade varit ett misstag.

Men när kvinnan skulle använda presentkortet, och på nytt boka en resa kunde hon återigen inte ta med sig sin assistanshund och kvinnan tvingades på nytt att avboka resan.

Enligt en EU-förordning ska en erkänd assistanshund beredas plats på flyget under förutsättning att lufttrafikföretaget, dess agent eller researrangören har underrättats om det. DO anser att kvinnan genom bolagets agerande har missgynnats och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

– De här två händelserna visar att flygbolaget inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet i och med att personalen uppenbarligen inte har haft tillräcklig kunskap om vilka hundar som klassificeras som assistanshundar. Inte heller har de haft kunskap om hur dessa ska bokas in i systemet, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att flygbolaget ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om bolaget motsätter sig att betala ersättningen kommer DO att väcka talan i tingsrätt.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 mars 2023