Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vårdmottagning medger diskriminering i samband med övervakat urinprov

Vårdmottagningen där en läkare ordinerade ett övervakat urinprov för en flicka som sökte läkarintyg för mopedkörkort medger nu att det inträffade var diskriminering. Mottagningen har också gått med på att betala den ersättning som DO har begärt till flickan.

Det var i samband med att den 14-åriga flickan behövde ett läkarintyg för att få körkortstillstånd för moped som hon och hennes mamma besökte den mottagning där flickan också behandlades för sin ADHD. För att lämna det aktuella läkarintyget ordinerade flickans läkare ett övervakat urinprov i syfte att kontrollera förekomsten av narkotika. Situationen upplevdes kränkande av flickan som blev ledsen och kände sig misstänkliggjord.

Transportstyrelsens föreskrifter, som reglerar det aktuella läkarintyget, uppställer inga krav på att läkarens bedömning ska grundas på ett övervakat urinprov. I stället måste en bedömning göras i det enskilda fallet om sådan provtagning är nödvändig. Eftersom det inte har funnits någon misstanke om missbruk, riskbeteende eller kriminalitet hos flickan, och hennes ADHD var välbehandlad och kontrollerad, bedömde DO att det var fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Parterna har nu träffat en överenskommelse och ärendet avslutas därmed.

DO 2023/487

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 mars 2023