Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO stämmer städföretag för missgynnande

DO stämmer ett städföretag i Jönköping för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt DO har företaget i strid med lagen avslutat en kvinnas provanställning efter att kvinnan hade tagit ut tillfällig ledighet för vård av sjukt barn (vab).

DO meddelade företaget sin bedömning och sitt ställningstagande för drygt tre veckor sedan. Företaget har därefter haft möjlighet att betala den begärda ersättningen till kvinnan, men har valt att inte göra det. DO går därför nu vidare genom att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

– Det har skett flera förändringar i lagstiftningen under 2022 som DO bedömer ska få genomslag även i fråga om skadestånd enligt föräldraledighetslagen. Det är därför välkommet att Arbetsdomstolen kommer att pröva detta ärende, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

DO yrkar att företaget sammantaget ska betala drygt 250 000 kronor i skadestånd till kvinnan för kränkningen och utebliven lön.

Vill du veta mer om detta ärende (DO 2022/4445)?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 februari 2023