Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Tågvärds ifrågasättande av pojkars identitet var trakasserier

När en av Skånetrafikens tågvärdar i samband med en biljettkontroll ifrågasatte tre bröders färdbevis med hänvisning till deras utseende och svenskklingande efternamn, var det diskriminering i form av trakasserier. Det anser DO som efter utredning av händelsen bedömer att kränkningen har samband med brödernas hudfärg och därmed etniska tillhörighet.

De tre bröderna och deras mamma åkte tåg mellan Skurup och Malmö när en tågvärd kom fram för att kontrollera brödernas skolkort. I samband med kontrollen såg tågvärden att bröderna hade svenskklingande efternamn. Hon ifrågasatte då om bröderna verkligen var de rätta innehavarna av skolkorten med hänvisning till pojkarnas utseende.

Mamman gick fram till tågvärden och frågade vad hon hade menat med sin kommentar. Tågvärden svarade att personer med ett sådant utseende som bröderna inte brukar vara svenskar.

DO anser att tågvärdens kommentar och ifrågasättande av brödernas etniska tillhörighet har utgjort en kränkning av deras värdighet. Det är därmed fråga om trakasserier i diskrimineringslagens mening, och DO anser därför att Region Skåne har utsatt bröderna för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

– Att utifrån sitt utseende eller sin hudfärg bli utpekad och ifrågasatt är alltid en kränkning, men för den som får uppleva det igen och igen kan det också bidra till en känsla av exkludering. Verksamheter som omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering måste därför vara särskilt uppmärksamma på att ett missgynnande bemötande inte förekommer i verksamheten, säger DO Lars Arrhenius.

DO begär nu att regionen ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av bröderna. I det fall regionen motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in stämningsansökan till tingsrätten.

Presstjänst

Clas Lundstedt, pressansvarig

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 mars 2023