Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Finansbolag betalar ersättning för avbruten rekrytering

Det finansbolag i Stockholmsområdet som avbröt en rekrytering när det framkom att den sökande kvinnan var gravid har nu valt att betala ersättning till kvinnan. DO:s bedömning efter att ha utrett händelsen är att det har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

Bolaget har tidigare gjort gällande att skälet till den avbrutna rekryteringen var att det fanns en annan kandidat som hade kommit längre i rekryteringsprocessen. Bolaget har också framfört att kvinnan var mindre kvalificerad än andra sökande. DO bedömer dock att det har funnits ett tydligt samband mellan den avbrutna rekryteringen och graviditeten, något som också framgår av en sms-konversationen med den rekryteringsansvarige.

Företaget har nu valt att betala den ersättning som DO har begärt till kvinnan, och ärendet avslutas därmed.

Vill du veta mer om detta ärenden DO 2023/210?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 mars 2023