Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Föräldraledig sjuksköterska missgynnandes inte vid lönerevision

Det var inget missgynnande av en sjuksköterska till följd av föräldraledighet vid Region Västmanlands lönerevision enligt en dom från Arbetsdomstolen (AD).

DO stämde Region Västmanland för att ha missgynnat en sjuksköterska i samband med en årlig lönerevision. Enligt DO hade sjuksköterskan fått en sämre löneutveckling och lägre lön till följd av att hon varit föräldraledig.

AD anser emellertid att det inte finns ett samband mellan kvinnans löneutveckling och föräldraledigheten, utan att det handlade om att kvinnan hade fått ett för högt lönepåslag året innan.

PRO 2021/3

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 december 2022