Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Träffa oss på Mänskliga Rättighetsdagarna

Lars Arrhenius står utomhus och i bakgrunden syns hustak.

Ingen ska utsättas för diskriminering. Skulle det ändå ske går det att anmäla till DO. När vi medverkar på MR-dagarna den 17 – 18 november i Örebro vill vi öka människors medvetenhet om det.

- Att inte bli diskriminerad är en grundläggande mänsklig rättighet och en grund för vår demokrati. Vårt uppdrag är att förverkliga det skydd mot diskriminering som finns i lagen, och det gör vi genom att ta emot och utreda anmälningar. Människor som utsätts för diskriminering ska ha möjlighet till upprättelse, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Ett av temaorden för årets MR-dagar är trygghet. För att kunna leva ett liv i trygghet krävs många saker. En förutsättning är att inte utsättas för diskriminering.

- Det kan handla om att som elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning få det stöd man behöver för att kunna gå trygg till skolan. Eller att inte behöva vara rädd för att utsättas för trakasserier, om man bär huvudduk eller har en davidsstjärna i sin halskedja.

En förhoppning som Lars Arrhenius har är att möjligheten att anmäla till DO i sig kan bidra till en känsla av trygghet.

Under MR-dagarna kan deltagarna gå på våra seminarier och prata med oss i vår monter på utställningstorget. Även de andra seminarier vi medverkar belyser frågor vi vill lyfta.

- Jag ser fram emot dagarna i Örebro. Det ger mycket att få träffa människor och företrädare för olika organisationer och myndigheter. Att tala och lyssna på varandra, byta erfarenheter och kunnande. Det är centralt för att vi ska kunna motverka diskriminering och verka för allas lika rättigheter och möjligheter, säger Lars Arrhenius.

DO:s program under MR-dagarna

Seminarier

Torsdag den 17 november

AI i staten - finns det en risk för diskriminering?

Det offentliga Sverige använder sig alltmer av AI, artificiell intelligens. Det innebär nya risker – för både enskilda och grupper. Tar myndigheter ansvar så att deras AI-användning är rättssäker, exempelvis inte diskriminerar? Hur ser det ut idag? Vad behöver göras?

Så jobbar DO för individens upprättelse

Förra året tog DO emot 5 000 anmälningar om diskriminering. Hur arbetar DO för att så många enskilda som möjligt ska få upprättelse? Möt ett par av DO:s chefer i ett samtal om utmaningar, framgångar och några särskilt uppmärksammade fall.

Fredag den 18 november

Diskriminering som har samband med religion - hur drabbas individen?

Trakasserier i skolan, uteblivna jobbintervjuer, svårigheter på bostadsmarknaden. Diskriminering och negativa föreställningar om religion påverkar människors vardag. Vad visar anmälningar till DO – och vad säger företrädare för det civila samhället? Vad kan vi göra åt problemen?

Vår monter

Möt oss båda dagarna i vår monter på utställningstorget. Prata med oss, se film där människor berättar om hur diskriminering i vardagen kan gestalta sig och ta del av vår information.

Medverkan i andra arrangörers seminarier

Torsdag 17 november

Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken

Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Aktiva åtgärder mot diskriminering och rasism i vården

Arrangör: Västra Götalandsregionen i samverkan med Västsverige mot rasism

Detta är MR-dagarna – och årets program

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Årets MR-dagar äger rum den 17 – 18 november på Conventum i Örebro. Temat är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”.

Ta del av hela årets program för Mänskliga Rättighetsdagarna Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 november 2022