Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Städföretaget betalar ersättning till kvinna för åldersdiskriminering

Ett städföretag i Linköpingsområdet har valt att betala ersättning till en kvinna för åldersdiskriminering. Kvinnan hade gjort en förfrågan om arbete hos företaget men hade fått beskedet att man ville ha yngre kvinnor.

Kvinnan var vid tillfället 57 år och hade gjort en förfrågan om arbete som lokalvårdare efter att ha sett en annons på Facebook. Efter att under cirka tre månader ha haft en dialog med en representant för företaget fick hon beskedet att hon inte kunde erbjudas en intervju eftersom företaget sökte yngre kvinnor för det aktuella arbetet.

Diskriminering kopplat till ålder

DO har efter utredning gjort bedömningen att det finns ett tydligt samband mellan nekandet och kvinnans ålder, och att kvinnan genom företagets agerande har blivit diskriminerad på ett sätt som har samband med ålder. För en dryg vecka sedan kontaktade därför DO företaget och framställde ett krav om diskrimineringsersättning, och meddelade samtidigt avsikten att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om inte företaget betalade kvinnan.

Företaget har nu valt att betala ersättningen som DO hade begärt, och ärendet avslutas därmed.

DO 2022/3278

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022