Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering när städföretag nekade 57-åring arbete

En kvinna i Östergötland som sökte arbete hos ett städföretag fick efter en tid beskedet av företaget att hon inte var aktuell för en intervju eftersom bolaget ville ha yngre kvinnor. DO har efter utredning bedömt att bolagets besked har utgjort åldersdiskriminering, och begär nu att företaget ska betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan som vid tillfället var 57 år och är hemmahörande i Östergötland hade gjort en förfrågan om arbete som lokalvårdare efter att ha sett en annons på Facebook. Därefter hade kvinnan en löpande dialog med en representant för företaget via en meddelandechatt på Facebook. Kvinnan fick bland annat svara på frågor om sin ålder och om hon har barn. Efter cirka tre månader fick hon beskedet att hon inte kunde erbjudas en intervju eftersom företaget sökte yngre kvinnor för det aktuella arbetet.

Företaget har till DO framfört att det inte har varit fråga om diskriminering utan att deras bedömning har varit att tjänsten skulle vara för tung för kvinnan. DO, som har utrett händelsen, anser dock att nekandet har samband med kvinnans ålder och att det därför har varit fråga om diskriminering.

– Det finns i det här fallet ett tydligt samband mellan nekandet och kvinnans ålder. Nekandet bygger på en schabloniserad föreställning att personer i kvinnans ålder inte skulle ha de fysiska förutsättningar som krävs för att utföra det aktuella arbetet, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om företaget motsätter sig DO:s begäran kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Ärendenummer: DO 2022/3278

Sidinformation

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022