Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

”Diskriminering sker i Sverige – på det här sättet kan vi visa hur”

DO kommer ta fram en årlig rapport som ska sprida kunskap om hur diskrimineringen ser ut i samhället. Enligt Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, är förhoppningen att fakta och ökad medvetenhet ska få fler samhällsaktörer att motverka och förebygga diskriminering.

DO kommer ta fram en årlig rapport som ska sprida kunskap om hur diskrimineringen ser ut i samhället. Enligt Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, är förhoppningen att fakta och ökad medvetenhet ska få fler samhällsaktörer att motverka och förebygga diskriminering.

Hej Lars Arrhenius! Varför en ny rapport?

– Idag finns egentligen ingen översiktlig rapport som belyser hur diskrimineringen ser ut i samhället. Därför håller vi på att ta fram en rapport som ska ge den bilden. Min tanke är att vi årligen ska släppa en sådan rapport.

– Vi kommer successivt att utveckla rapporterna för att ge en så bred bild av diskrimineringen som möjligt.

Vad är syftet med en återkommande rapportering?

– Att synliggöra och sprida kunskap om förekomsten av diskriminering. Rapporten ska vara en kunskapsgrund för DO:s och andra samhällsaktörers arbete för att motverka och förebygga diskriminering. Ju mer rapporten används och sprids, ju större betydelse kommer den få för att tydliggöra diskriminering på arbetsplatser, skolor, sjukhus, hos hyresvärdar osv.

– Även om en årlig rapport av detta slag inte ger en heltäckande bild av problemen, är den en central och viktig pusselbit i arbetet för att motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

När släpps den första rapporten?

– I maj 2023, i samband med att DO arrangerar en konferens om jämlikhetsdata under Sveriges EU-ordförandeskap.

– Konferensen kommer att samla ett par hundra aktörer från EU:s medlemsländer som ska diskutera betydelsen av jämlikhetsdata i arbetet för att motverka diskriminering. Konferensen kommer också belysa de utmaningar som finns i att samla in, sammanställa och använda jämlikhetsdata.

Vad är din förhoppning med den årliga rapporten?

– Att diskrimineringen i samhället blir synligare – hur den ser ut och påverkar människor. Då är den enklare att ta itu med och motverka. Ökad synlighet kan även bidra till att fler anmäler diskriminering, även inom områden som få gör anmälningar inom idag.

– Då kan vi driva ännu fler individärenden så fler utsatta kan få upprättelse, säger Lars Arrhenius, som även ser en fördjupad dialog med civilsamhället som ett nytt och viktigt sätt att få och sprida kunskap om diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 december 2022